Valg av plassering ovn

I noen prosjekter er det innregnet levering av vedovn, i disse tilfeller bør du allerede ved undertegning kontrakt hos husselger tegne inn plassering av ovn på tegningene.


Dette er svært viktig for oss pga. nå er det kommet nye piper som følge av nye tekniske forskrifter som tredde i kraft f.o.m. sommeren 09 og gjelder for alle prosjekt som er godkjent etter denne dato.

For vår del er en av forandringene kravet til ventilert pipe, det er en pipe som selv sørger for forbrenningsluft til ildstedet via kanaler på utsida av røkrøret i pipa.

For å få frisklufttilførselen riktig plassert under oppmuring trenger vi altså å vite hvilken side du vil ha ditt ildsted, dette er i mange tilfeller gitt da det kun er en mulighet, men i enkelte tilfeller kan det faktisk være opp til 3 forskjellige muligheter, og da er det viktig at du har tenkt gjennom plasseringen og tegnet det inn sammen med husselgeren.

Vedovnene kjøper vi på Neumann Bygg på Raglamyr, det er mulighet for å kjøpe en annen ovn enn den i tilbudet fra husleverandøren, men da mot tillegg.
Husk at du kan ikke direkte sammenlikne priser på produktet som tilbys i huskjøpet  med prisen på et annet produkt du heller vil ha, grunnen til det er at vi kjøper inn store kvanta av det produktet vi leverer fast og får dermed en rabatt på dette, velges en annen ovn blir altså ikke differansen den du regner deg frem til i butikken.


Neumann har tlf.nr 52 70 76 82 eller 52 70 76 79 dette er direkte til ovnsavdelingen.

Her jobber skikkelige fagfolk som har solgt ovner i en mannsalder, disse vil geleide deg gjennom valget og kunne komme med råd og veiledning om plassering etc hvis det ikke allerede er gjort, men husk da å ha et sett tegninger over leiligheten/huset med deg.

Lykke til!