Pussing

Vi utfører tradisjonell puss på tegl, lecablokker og betong, spesialtilpasset puss på utvendig leca, puss på fasadeplater og rehabilitering av gammel pussoverflater.


Maxit Fiberpussystem
Maxit Fiberpussystem benyttes som overflatebehandling til alle maxit fasadekonsepter. Pussystemet bygges opp av 2 sjikt maxit Serpo 261 Fiberpuss med et armeringsnett av glassfiber innbakt i 1. sjikt og en sluttbehandling. Total pusstykkelse er 8-10 mm.

Maxit Luftet Kledning
Maxit Luftet Kledning er et robust og værbestandig fasadesystem, basert på en totrinns tetting av fasaden hvor isolasjonen og pussjiktet er atskilt med en luftspalte. I pussjiktet benyttes det en pussbærer montert på vertikale trelekter evt. horisontale perforerte stålprofiler. Pussbæreren er den sementbaserte platen Aquapanel Outdoor som er uorganisk og lett bearbeidelig, den krever verken forboring eller forskjæring. I tillegg kan den bøyes uten å tape egenskapene.

Overflatebehandling
Som utvendig overflatebehandling over bakken benyttes maxit Fiberpussystem.

Tradisjonell puss
Den "gode gamle" måten å pusse på der overflaten f.eks brettskures som er det mest vanlige. En kan og velge andre strukturer om en ønsker det.