Ovnsmontering

Alle former for varmeinstalasjoner til pipe, vanlig vedovn, peiser murt etter kundens ønske eller montering av ferdigpeiser.


Før du kjøper ovnen eller peisen.

Å kjøpe en peisovn er å investere i et møbel som du skal ha glede av i mange år. Derfor skal du vurdere behovene dine grundig før du kjøper. Ovnens plassering, boligtypen og det arealet som skal oppvarmes er like viktig for hvilke egenskaper ovnen bør ha, som dine egne, personlige ønsker og forventninger til stil og design. Du har kanskje en drøm om et sted hvor familien kan samles rundt bålet, eller kanskje har du et praktisk behov for å få et supplement til elektrisk oppvarming eller oljefyring.

Varme på kort eller langt sikt
Det er ikke bare designet som skiller to ovner fra hverandre. Det gjør også forbrenningsteknikken og materialene. Kraftige materialer, solide hengsler og et godt isolasjonsmateriale er bare noen av de tingene du skal være oppmerksom på når du vurderer ovnens holdbarhet. I tillegg er det viktig å undersøke den pakningen som sitter mellom døren og ovnen. Er den av stål, er den vanskeligå skifte, og vil være mindre tettsluttende enn en keramisk glassfiberpakning. For alle materialene gjelder samme regel – jo bedre materialer og forarbeid, desto lengre tid får du glede av den nye ovnen.

Varme på få eller mange m2
Stort er ikke nødvendigvis best når du kjøper ny ovn. Det viktigste er at den ovnen du kjøper, har den rette effekten i forhold til det arealet du vil varme opp. Se alltid på driftsintervallet og fabrikantens angivelser. De fleste ovner har rikelig ytelse i forhold til behovet. Husk at en liten ovn med et lite brennkammer brenner rent ved lav ytelse, men den kan også avgi mye varme og likevel brenne rent. Derimot kan det være vanskelig å få en ovn med et stort brennkammer til å brenne rent med lav ytelse. Det vil si at jo større brennkammeret og ruten er, desto høyere ”grunnytelse” trengs det for at ovnen skal brenne rent. Når ovnen brenner med riktig ytelse, holder ruten og brennkammeret seg fri for sot.

Hygg deg med god samvittighet.
Når du velger ny peisovn, er det viktig å kontrollere at ovnen er godkjent og sertifisert etter standarder som tar hensyn til miljøet. Som hovedregel gjelder det at jo flere standarder en ovn oppfyller, desto bedre er den for miljøet.

Hent inspirasjon på: Jøtul    Dovre  Roger Pearson                                                                                                  Granit-1893 AS   Granit-1893 AS
                                   Scan