Muring

Vi utfører alt innen murarbeid, teglmuring, lecamuring, pipemuring, skifermuring og rehabilitering av mur.


Teglstein fåes i forskjellige farge og strukturvarianter og fasaden fremmstår som regel som steinen er, men den kan og pusses.

Leca fåes både uisolert og som isolasjonsblokk. Den finnes i forskjellige mål. Utvendig må den pusses mens innvendig kan den males som den er (Enkel, billig løsning i f.eks lagerlokaler).
 

Fordeler med mur:

Varmeisolasjon
Du har sikkert vært inne i en mur- eller betongbygning sommerstid og registrert hvor svalt og godt det er der inne? Årsaken ligger i de tunge materialenes evne til å oppta temperaturen rundt seg og lagre den.
Om sommeren opptar veggene varme om dagen som gjør det svalt inne, og denne varmen slippes ut igjen i løpet av natten. I løpet av vinterdagene oppmagasineres varme i veggene, som så avgis til god lunk når vi slår ned fyringen for natten.

Vedlikeholdsfritt
Et murhus er nesten vedlikeholdsfritt, det holder vanligvis med ett strøk maling etter 20-25 år. Det er mye arbeid og mye penger spart.

Brannegenskaper
Murhus brenner ikke, og kanskje like viktig: De hindrer spredning av brann. I dag bygger man tettere enn tidligere og en stor andel flerfamiliehus (rekkehus, to- og firemannsboliger etc).
Bruk av branntrygge materialer gir større sikkerhet for alle beboere.
Men det kan fortsatt brenne i murhus, er det mange som sier, og det stemmer, for en brann som starter i interiøret, kan man aldri sikre seg mot. Men fordelen med murhus er at de hemmer brannutviklingen slik at evakueringstiden øker, og har en varmekapasitet som forlenger tiden til overtenning. Det kan redde menneskeliv.
Et annet poeng som dessverre er viktig å tenke på, er at yttervegger i mur vanskeliggjør ildspåsettelse – og i storbyene utgjør pyromanvirksomhet en tredjedel av brannårsakene.

Lyd
God lavfrekvent isolering er bare praktisk mulig med tunge materialer, slik som for eksempel murkonstruksjoner. Lydisolerende konstruksjoner må enten være tunge, stive, massive og tykke eller utføres som dobbeltkonstruksjoner.

Bygninger skal beskyttes mot støy som oppstår ved forventet bruk av bygningen, og det stilles krav til:

  • Isolasjon mot luftlyd
  • Demping av trinnlyd (lyd forplantet gjennom konstruksjonsmaterialet)
  • Lydabsorpsjon (etterklang)
  • Skjerming av støy fra tekniske installasjoner
  • Utendørs støy